Świetlica Wiejska w Cewlinie - podlegająca pod:

środa, 21 maja 2014


15 maja w świetlicy w Cewlinie, odbyły się warsztaty plastyczne w plenerze,  dla dzieci  z  Przedszkola Gminnego w Boninie.  Dzieci uczestniczące w plenerze  wykazały  duże zainteresowanie, oraz gotowość do pracy.   Stworzony plener zapewnił uczestnikom  warunki do pełniejszej integracji, wymiany doświadcze i wzajemnego poznania się. Praca w plenerze dała przedszkolakom  możliwość  poszanowanie przyrody, uwrażliwienie na jej piękno, potrzebę rozumienia jej praw, racjonalne użytkowanie jej zasobów, chęć podpatrywania, kontaktowania się z naturą czy też szukanie inspiracji do własnej twórczości plastycznej.

............................................................................................................


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz