Świetlica Wiejska w Cewlinie - podlegająca pod:

wtorek, 11 grudnia 2012

ZABAWA ANDRZEJKOWA 2012

 ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ CZAS ZACZĄĆ
30.11.2012
godz 16.30 do 19.30Andrzejki :

 Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego.
Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.
W Szkocji, jako święto bankowe, hucznie obchodzony jest dzień świętego Andrzeja, tj. 30 listopada, tam czci się go hucznie jedząc i pijąc.
nagrody

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.
Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności.


zabawy andrzejkowe
  • Dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża (Kresy Wschodnie).
  • Jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany (powszechne).
  • Jeśli ucięta przez pannę w dniu świętego Andrzeja gałązka wiśni lub czereśni zakwitła w wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe pójście za mąż (powszechne).
Losowanie – Czynność polegająca na wyciąganiu lub wybieraniu określonych liczb lub przedmiotów (los, karta, kupon, żeton itp.) w sposób wykluczający wpływ osoby losującej na wynik tej czynności.
Przykładem losowania jest: rzut kością do gry, wyciąganie karty z talii.
rachunku prawdopodobieństwa losowanie jest formalizowane jako zmienna losowa o rozkładzie dyskretnym.
W przypadku powtarzania losowania, można je wykonywać na dwa sposoby:
  • losowanie bez zwracania lub bez powtórzeń - raz wylosowany obiekt może być wylosowany co najwyżej raz Zmienne losowe opisujące poszczególne jednostkowe losowania są wówczas zależne.
  • losowanie ze zwracaniem lub z powtórzeniami - każdy obiekt może być wylosowany wiele razy. Zmienne losowe opisujące poszczególne jednostkowe losowania są wówczas niezależne.
a oto królowa i król Zabawy Andrzejkowej:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz