Świetlica Wiejska w Cewlinie - podlegająca pod:

środa, 13 marca 2013

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - BEZPIECZNIE NA WSI - POWIEDZ STOP UPADKOM!!!"


III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby

„Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!”
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w otoczeniu prac osób dorosłych w gospodarstwie rolnym.

Patronat medialny nad konkursem sprawuje dwutygodnik "Agro Serwis".

W 2013 r. konkurs przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!”, co oznacza, że prace plastyczne ukazujące bezpieczną zabawę dzieci i ich pomoc dorosłym w gospodarstwie rolnym, przede wszystkim powinny obrazować przykłady zapobiegania upadkom, będącym najliczniejszą grupą wypadków przy pracy rolniczej.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VI.
...I TAK NASZA ŚWIETLICA WZIĘŁA UDZIAŁ W TYM KONKURSIE...

A OTO PRACE NASZYCH UCZESTNIKÓW:WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE:
http://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-bezpiecznie-na-wsi/

A MY TRZYMAMY KCIUKI ZA NASZYCH UCZESTNIKÓW... :)

1 komentarz: